Handel wyrobami pirotechnicznymi jest kojarzona z wysokim sezonowym zyskiem. Kilka tygodni przed sylwestrem w praktycznie każdym mieście wyrastają dziesiątki stoisk z rakietami, wyrzutniami i rzymskimi ogniami. Sprzedaż fajerwerków nie wymaga specjalnych koncesji i pozwoleń. Tylko do wytwarzania i sprzedaży materiałów wybuchowych wymagana jest specjalna koncesja. Jakie prawo dotyczy sezonowych i całorocznych sprzedawców petard? Jak od strony prawnej wygląda handel fajerwerkami? Co należy wiedzieć, gdy rozpoczynamy działalność w branży wyrobów pirotechnicznych?

Po pierwsze: jakie są zapisy znowelizowanej ustawy o materiałach wybuchowych?

Nowelizacja ustawy o materiałach wybuchowych – sprzedaż fajerwerków.

20 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustaw o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego. Jej celem jest zapewnienie dostępu do unijnego rynku dla polskich producentów i sprzedawców materiałów wybuchowych. Przepisy porządkują obrót fajerwerkami na terenie całej Unii Europejskie i są jednakowe we wszystkich państwach członkowskich. Uregulowane zostały zagadnienia związane z produkcją materiałów w miejscu ich użycia i przeznaczeniu wyprodukowanych fajerwerków na własne potrzeby. Zgodnie z prawem każdy, kto prowadzi sprzedaż fajerwerków, jest zobligowany do informowania kupujących na temat ich bezpiecznego wykorzystania. W życie weszły też trzy ważne dyrektywy: 2013/29/UE, 2014/28/UE, i 2014/58/UE. Zmiany dotyczą głównie sposobu informacji i norm pożarowych. Znane są wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństw produkcji i sprzedaży fajerwerków. Poniżej przedstawiamy ich aktualną klasyfikację. Każdy wyrób pirotechniczny, jaki jest w obrocie, musi posiadać aktualną dokumentację techniczną. Etykiety na fajerwerkach mają być czytelne i muszą zawierać szereg danych, takich jak: numer wyrobu, typ, partia, nazwa, dane producenta oraz dane umożliwiające sprawdzenie pochodzenia produktu i odnalezienie go w łańcuchu dostaw danego producenta. W hurtowni fajerwerków PyroTech znajdziecie tylko prawidłowe oznakowane wyroby pirotechniczne, posiadające pełną dokumentację. Wszystkie produkty z naszej oferty spełniają zapisy przyjętych przez UE ustaw o materiałach wybuchowych.

Nowa klasyfikacja wyrobów pirotechnicznych:
Handel fajerwerkami to odpowiedzialne zajęcie. Jako profesjonalny sprzedawca powinieneś znać branżowe nowinki, by zapewnić swoim klientom w pełni profesjonalną obsługę. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej podzielono fajerwerki na kilka klas. Poszczególne wyroby pirotechniczne różnią się zastosowaniem, poziomem zagrożenia oraz poziomem hałasu, jaki emitują. Na temat nowych klas wyrobów pirotechnicznych mówi dziennik ustaw (Dz.U. 2016 poz. 544):

  •  Klasa F1: wyroby pirotechniczne widowiskowe, które charakteryzuje niski stopień zagrożenia oraz niski poziom emitowanego hałasu. Wyroby tej klasy nadają się do użytku w przestrzeni ograniczonej. Klasa F1 to także wszelkie fajerwerki przeznaczone do użytku wewnątrz budynków mieszkalnych. Minimalny wiek osób korzystających z tego rodzaju wyrobów pirotechnicznych to 12 lat.
  • Klasa F2: dotyczy widowiskowych wyrobów pirotechnicznych o niskim stopniu zagrożenia i minimalnym poziomie hałasu. Nadają się do użytkowania tylko na wolnym powietrzu i w ograniczonej przestrzeni. Minimalny wiek osoby, której możemy sprzedać petardę tej klasy to 16 lat.
  • Klasa F3: mocniejszy kaliber, to wyroby pirotechniczne widowiskowe, których stopień zagrożenia został określony jako średni. Fajerwerki tej klasy należy odpalać na wolnym powietrzu oraz na dużych otwartych przestrzeniach. Stopień emitowanego przez nie hałasu nie zagraża zdrowiu odpalającego. Możesz sprzedawać je tylko klientom, którzy ukończyli 18 lat.

Oprócz wymienionych istnieje także klasa F4, są to wyroby dla profesjonalistów. Nowe prawo unijne nie zmieniło klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych “do teatrów” (T1, T2) oraz wyrobów technicznych, specjalnych (P1, P2).

Po drugie: sprzedaż fajerwerków nieletnim jest surowo zabroniona!

Sprzedaż fajerwerków nieletnim jest surowo zabroniona. Każdy odpowiedzialny sprzedawca fajerwerków zdaje sobie z tego sprawę. Inna sprawa z samym używaniem petard. Osoba niepełnoletnia może odpalać je pod nadzorem rodziców. Osoba prowadząca stoisko całoroczne lub sezonowe, na którym dostępne są wyroby pirotechniczne, niepodlegające koncesjonowaniu nie może obsługiwać nieletnich. W przypadku złamania tego prawa sprzedawcy grozi wysoka grzywna, kara ograniczenia wolności lub w najgorszym wypadku 2 lata więzienia.

Po trzecie: przepisy, o których powinien wiedzieć klient Twojego straganu z fajerwerkami.

Jednym z głównych przepisów, który ściśle wiążę się z użytkowaniem wyrobów pirotechnicznych, jest artykuł 51 Kodeksu Wykroczeń. Odpalanie fajerwerków na własnym podwórku jest dozwolone. Podobnie z terenami, na których organizowane są różnego typu eventy, pod warunkiem, że właściciel działki wyraził zgodę na organizację amatorskiego pokazu pirotechnicznego. Nocne salwy wystrzałów mogą nieść za sobą negatywne konsekwencje. Jeśli sąsiedzi wezwą odpowiednie służby osoba odpowiedzialna za wystrzały fajerwerków, może zostać ukarana grzywną, karą aresztu lub ograniczenie wolności. Dzieje się to na mocy przepisu zakazującego zakłócania spokoju, spoczynku nocnego i porządku publicznego. Odpowiedzialny sprzedawca fajerwerków wspomina swoim klientom o konieczności ostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi, odpowiednich warunkach ich transportu oraz odpowiedzialnym użytkowaniu.

Poznanie norm prawnych dotyczących sprzedaży fajerwerków pozwoli Ci na świadome prowadzenie biznesu. Każdy z dystrybutorów wyrobów pirotechnicznych nabytych od hurtowni fajerwerków PyroTech może liczyć na naszą fachową pomoc.