Wkrótce zainteresowanie sprzedażą fajerwerków sięgnie zenitu. Ten sezonowy biznes przyciąga wysoką rentownością i dużymi zyskami, które udaje się uzyskać w krótkim czasie, przestrzegając paru elementarnych zasad. Warto pamiętać, że aby taki handel był opłacalny, trzeba dobrze się do niego przygotować. Stoisko musi spełniać szereg specjalnych wymogów, a najlepsze lokalizacje warto zająć już w październiku. Podpowiadamy, co jeszcze trzeba wiedzieć.

UWAGA! W SIECI ZNAJDUJE SIĘ WIELE “PODOBNYCH” ARTYKUŁÓW, KTÓRE SĄ PISANE PRZEZ OSOBY NIE POSIADAJĄCE SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY, PRZEZ CO CZĘSTO WPROWADZAJĄ W BŁĄD!

Sprzedaż fajerwerków nie tylko przed Sylwestrem

Handel fajerwerkami to opłacalny, ale specyficzny biznes. Teoretycznie najbardziej gorący sezon trwa krótko, jednak nie trzeba obawiać się o datę ważności towaru. Można bowiem handlować nim przez cały rok. Co istotne, jest to zyskowna działalność, dlatego cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wpływa na to wysoka marża sprzedawanych produktów i duże utargi, które udaje się wyrobić w krótkim czasie.

Współpraca z doświadczoną hurtownią fajerwerków to podstawa

By jednak sezonowy handel fajerwerkami był w pełni opłacalny, trzeba zadbać o odpowiedni asortyment. Nasza hurtownia fajerwerków w Łodzi działa już od ponad 5 lat i dysponuje szeroką ofertą ponad 3,5 tys. produktów. Nasze materiały pirotechniczne posiadają atesty oraz załączone instrukcje w języku polskim. Wśród nich można znaleźć m.in. wyrzutnie, różne rodzaje petard, rakiety, wulkany, zimne ognie i wiele innych. Naszym partnerom handlowym zapewniamy pomoc w doborze sztucznych ogni, tak by efektem były duża sprzedaż i atrakcyjne zyski. Co więcej, pomagamy także w zajęciu najbardziej atrakcyjnych lokalizacji i dzielimy się doświadczeniami w wieloletniej sprzedaży wyrobami pirotechnicznymi. Nawiązując współprace z hurtownią fajerwerków PyroTech możesz liczyć na wyselekcjonowane, najlepiej sprzedające się pakiety fajerwerków z ponad 3500 fajerwerków dostępnych w naszej hurtowni. Jest to duże ułatwienie, ponieważ rozpoczynając swoją przygodę z handlem fajerwerkami i nie znając asortymentu można dużo stracić dobierając go niewłaściwie. Dzielimy się naszym wieloletni doświadczeniem z klientami naszej hurtowni fajerwerków. Pomagamy również przystosować powierzchnię do sezonowego handlu fajerwerkami aby spełniała wszelkie normy wymagane przez przepisy prawa i ewentualnej kontroli Policji czy Straży Pożarnej. Dodatkowo naszym zaufanym klientom dostarczamy banery reklamowe, zapewniamy pomoc zespołu zawodowych pirotechników czy szybki dowóz fajerwerków nawet w dniu Sylwestra!

Sprzedaż fajerwerków – jakie formalności trzeba spełnić?

Mimo iż prawo nie wymaga, by handlujący fajerwerkami posiadali specjalne zezwolenia, to jednak istnieją regulacje, które sprawiają, że nieumiejętnie prowadzony biznes może przysporzyć wielu kłopotów. Warto wiedzieć, że punkt handlowy musi spełniać restrykcyjne wytyczne określone w obwieszczeniu ministra rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Można pobrać TUTAJ. Najważniejsze informacje dla handlarzy sezonowych fajerwerkami są zawarte od § 42.

Wynika z nich między innymi:

 • na miejscu sezonowej sprzedaży fajerwerków nie może znajdować się jednorazowo więcej niż 1000 kg towaru brutto (wyroby pirotechniczne klasy 1, 2 i 3, T1, P1) przy sprzedaży powyżej 21 dni. W przypadku handlu fajerwerkami (doraźna sprzedaż) poniżej 21 dni wartość ta spada do 300 kg brutto,
 • stoisko powinno także być wyposażone w co najmniej dwie gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego oraz koc gaśniczy,
 • regały, półki i inne wyposażenie pomieszczeń powinno być wykonane z materiałów trudnopalnych, temperatura na wysokości 1m od ziemi nie może przekroczyć 30 °C oraz zainstalowane są środki techniczne gwarantujące uzyskanie takiej temperatury,
 • wyroby pirotechniczne powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia,
 • obiekt powinien posiadać sprawny system wentylacji,
 • punk sprzedaży sezonowej fajerwerków powinien posiadać zabezpieczenia przed kradzieżą,
 • w obiekcie otwory okienne powinny mieć odpowiednie (minimalne) wymiary – co najmniej
  0,75 m × 0,75 m,
 • pracodawca powinien również opracować i posiadać aktualną instrukcję przechowywania wyrobów pirotechnicznych,
 • prowadząc sprzedaż fajerwerków dłużej niż 90 dni, pracodawca opracowuje karty kwalifikacyjne obiektów,
 • prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach musi odbywać się wyłącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej (TOWAR PODAJE SPRZEDAWCA!).

Obwarowań jest znacznie więcej (między innymi dotyczących samych fajerwerków). Dla osoby rozpoczynającej swoją przygodę z sezonowym handlem fajerwerkami (bądź całorocznym) akty powyższego obwieszczenie mogą się wydawać dość zawiłe. Wszystkim firmom i osobom współpracującą z naszą hurtownią zapewniamy pełne wsparcie prawne i stworzenie wymaganej dokumentacji.

Sprzedaż fajerwerków – jakie PKD?

Często pytają nas Państwo, jakie PKD będzie odpowiednie do sprzedaży fajerwerków. W 90 % przypadków będzie to PKD 47.89.Z (Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach) – jeżeli stoisko z fajerwerkami przyjmuje formę straganu, targowiska, jest prowadzona w namiocie czy kontenerze.

Kolejna opcja to PKD 47.78.Z (Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach) – jeżeli prowadzimy sprzedaż wyłącznie fajerwerków, pirotechniki czy militariów np. w lokalu czy innej nieruchomości (budynki trwale związane z gruntem).

Następna opcja to PKD 47.19.Z (Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach).

Zasadniczo nie zaszkodzi wpisać po prostu wszystkich naraz jak mamy, chociaż cień wątpliwości, którą wybrać. Możemy ich mieć wpisanych wiele. Polecamy również założyć profil zaufany, który umożliwia zmianę PKD i wszystkich danych firm w 2 minuty przez Internet.

Sprzedaż fajerwerków osobom powyżej 18 roku życia – akty prawne

W sieci można znaleźć bardzo wiele artykułów z informacjami o zakazie sprzedaży fajerwerków osobo nieletnim, jednak w żadnym z tych artykułów nie znajdziemy odniesienia do właściwej dyrektywy. Otóż ograniczenia wiekowe obowiązujące przy sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w UE prezentuje się następująco:

 • klasa 1 – 12 lat,
 • klasa 2 – 16 lat,
 • klasa 3, P1, T1 – 18 lat,
 • klasa 4, P2, T2 – tylko osoby o wiedzy specjalistycznej.

Jednak w Polsce ograniczenie wiekowe przy sprzedaży wyrobów pirotechnicznych (fajerwerków) w klasach od 1 do 3 (+P1 i T1) wynosi 18 lat. UE narzuca minimalne wymagania, a dany kraj może normy zawyżyć.

Dyrektywa dot. sprzedaży fajerwerków: DYREKTYWA 2007/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Co oznaczają poszczególne klasy wyrobów pirotechnicznych?

Klasa 1 (F1): wyroby pirotechniczne widowiskowe o bardzo niskim stopniu zagrożenia i nieistotnym poziomie hałasu przeznaczone do użytku na obszarach zamkniętych, w tym wyroby pirotechniczne widowiskowe przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych – dopuszczona sprzedaż bez koncesji;
Klasa 2 (F2): wyroby pirotechniczne widowiskowe o niskim stopniu zagrożenia i niskim poziomie hałasu przeznaczone do użytku na zewnątrz na obszarach zamkniętych – dopuszczona sprzedaż bez koncesji;
Klasa 3 (F3): wyroby pirotechniczne widowiskowe o średnim stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku na zewnątrz na dużych otwartych przestrzeniach i których poziom hałasu nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego – dopuszczona sprzedaż bez koncesji;

Klasa 4 (F4): wyroby pirotechniczne widowiskowe o wysokim stopniu zagrożenia, przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej, zwane popularnie „wyrobami pirotechnicznymi widowiskowymi do zastosowań profesjonalnych” i których poziom hałasu nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego – obrót koncesjonowany;

Klasa T1: wyroby pirotechniczne do zastosowań scenicznych, o niskim stopniu zagrożenia – dopuszczona sprzedaż bez koncesji;
Klasa T2: wyroby pirotechniczne do zastosowań scenicznych przeznaczone do użytku wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej – obrót koncesjonowany;

Klasa P1: wyroby pirotechniczne inne niż wyroby pirotechniczne widowiskowe i wyroby pirotechniczne do użytku teatralnego, o niskim stopniu zagrożenia – dopuszczona sprzedaż bez koncesji;
Klasa P2: wyroby pirotechniczne inne niż wyroby pirotechniczne widowiskowe i wyroby pirotechniczne do użytku teatralnego, przeznaczone do obsługi lub użytku wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej – obrót koncesjonowany.

Gdzie znajduje się informacja dotycząca klasy wyrobu pirotechnicznego?

Na etykiecie każdego z produktów. Czasem może się znajdować na opakowaniu zbiorczym. Najczęściej na fajerwerkach jest napisane np.  “Klasa CE F2” lub “Klasa 2” lub “CE F2” – wszystkie przykłady oznaczają klasę 2 opisaną powyżej. Analogicznie opisuje się wszystkie pozostałe klasy wyrobów pirotechnicznych. Proszę nie mylić z oznaczeniami typu 1.4G, 1.3G lub 1.1G  itp. – to są kategorie transportowe, stosowane również w magazynowaniu wyrobów i nie mają za wiele wspólnego z kwestiami “dopuszczenia do sprzedaży”.

O co chodzi z koncesjami na sprzedaż fajerwerków?

Prawdę mówiąc sami się zastanawiamy skąd w społeczeństwie jest taka dezinformacja w zakresie sprzedaży fajerwerków. Panuje ona również wśród wielu służb np. Policji, która usiłuje “kontrolować” punkty sezonowej sprzedaży fajerwerków rządając “koncesji na handel fajerwerkami”. Otóż nie ma czegoś takiego jak koncesja na obrót/sprzedaż fajerwerków. Jest natomiast koncesja MSWiA na obórt m.in. materiałami wybuchowymi do użytku cywilnego. Są to m.in. materiały wybuchowe klas F4, T2 oraz P2 – tzw. fajerwerki profesjonalne. Ich obrót jest ściśle kontrolowany przez rozmaite służby – rozliczamy się z nich co do grama. Podmiot gospodarczy wprowadzający je do obrotu może je sprzedać wyłącznie innym podmiotom posiadającym odpowiednie koncesjie, dezycje, które to z ich zużycia, czy rozchodu są kontrolowani przez służby. Oznacza to, że nabycie tych materiałów jest bardzo trudne, a obót ściśle kontrolowany. Nie ma możliwości, żeby te materiały znalazły się w obrocie tradycyjnym – równie dobrze mógłby ktoś sprzedawać broń i czołgi na straganie, bo to ta sama ustawa i te same regulacje!

Na obót materiałami wybuchowymi klas (F1, F2, F3, T1, P1) nie są wymagane żadne koncesje! Są to tzw. fajerwerki amatorskie!

Wysokie zyski i duża odpowiedzialność

Dodatkowo warto pamiętać, że sezonowy handel fajerwerkami wymaga specjalnego ubezpieczenia. Błąd spowodowany niewiedzą, taki jak np. niedopilnowanie klienta z papierosem czy nieprzestrzeganie regulacji w postaci zakazu sprzedaży fajerwerków nieletnim, może skutkować w najlepszym wypadku wysokimi grzywnami. Lepiej, więc nie zabierać się za sprzedaż fajerwerków bez odpowiedniego zaplecza, ale skorzystać z fachowej pomocy doświadczonej hurtowni fajerwerków, takiej jak nasza.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu wszystkich zainteresowanych sezonowym handlem fajerwerkam,i lub  pokazami fajerwerków poprzez mail lub bezpośrednie spotkanie.